รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพและสมรรถนะ